english    polski

chirurg plastyczny, chirurgia plastyczna

zmniejszenie piersi, operacje rekonstrukcyjne piersi, plastyka ud, liposukcja, usuwanie znamion

KWALIFIKACJE

 • 2019 - stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2018 - konsultanta w specjalności chirurgia plastyczna dla województwa pomorskiego
 • 2015 - stanowisko ordynatora oddziału chirurgii plastycznej UCK, GUMed
 • 2015 - 2017 - członek zarządu PTChPRiE
 • 2012 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia. (PDF)
 • 2003 - specjalizacja z chirurgii plastycznej
 • 1997 - stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny" (PDF)
 • 1996 - specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • 1993 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta
 • 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademi Medycznej w Gdańsku
STAŻE ZAGRANICZNE

 • 1992 - Facial Institute Toronto, Kanada
 • 1998 - 2000 Department of Plastic and Reconstructive Surgery,
  the Cleveland Clinc Foundation, Cleveland Ohio, USA
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH

 • PTChPRiE - Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,
  Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • ESPRAS - Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,
  Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • ISPRAS - Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,
  Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Czynny udział w kongresach i zjazdach z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.

Laur pacjenta 2012
Laur pacjenta 2012
tel. 608 482 007 w godz. 10.00 - 19.00    •    mail: jjankau@gumed.edu.pl    •    fot. Michał Mazurkiewicz